Dziś jest:
Poniedziałek, 20 września 2021

'Nie bój się. Nie masz powodu, żeby się bać. Nie zamierzamy was skrzywdzić. Chcemy przeprowadzić tylko kilka testów. Kiedy je skończymy, odprowadzimy cię z Barneyem do waszego samochodu. Wkrótce będziecie z powrotem w drodze do domu.'
Słowa, który powiedziała jedna z obcych istot podczas CE III z UFO Betty i Barneya Hillów 19 września 1961 roku

Komentarze: 12
Wyświetleń: 5425x | Ocen: 13

Oceń: 2/5
Średnia ocena: 5/5


Pon, 22 mar 2021 16:28   
Autor: FN, źródło: FN   

CZY W 2024 ZIEMI GROZI RESET, CZYLI CYKLICZNIE WYSTĘPUJĄCA GLOBALNA KATASTROFA?


GEOLOGIA A RESET CO 676 LAT -  ORAZ ROK 2024 (CZ.1 - HISTORIA)

1.1. Wstęp

Możliwe, że wielu już słyszało i czytało o cyklicznych katastrofach (tzw. Resecie) co 676 lat. Miałby on nadejść w roku 2024. Wiele już końców świata było ogłaszanych i jak do tej pory żaden nie nastąpił. Kiedy sam usłyszałem o meteorytowym cyklicznym resecie sam chciałem go potraktować jak każdą inną przepowiednię. Jednak trafiłem na film na YouTube Artura Lalaka i Grzegorza Skrawka, gdzie ten temat został solidnie poparty zapisami historycznymi. Dało mi to do myślenia i jak zwykle w takich sytuacjach SPRAWDZAM. Przeprowadziłem własne badania dostępnych geologicznych danych naukowych i zamiast tę teorię obalić to ją… udowodniłem. Solidne dane geologiczne okazały się tak oczywiste, że teraz zacząłem myśleć odwrotnie, iż jeśli ktokolwiek chciałby ukryć tę katastrofę, to wykreował w tym celu całą masę innych dla samej tylko dezinformacji. Wyniki swoich poszukiwań geologicznych przedstawię w odcinkach na łamach Nautilusa ze względu na ilość materiału.

Swami Saishiva (Mirek)


Oto jak wspomniana jest ta liczba bestii w Biblii (Ap 13:18):

Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: 666

Przy czym Artur Lalak (o nim dalej) zauważa, że jest jeszcze jedna wersja Apokalipsy wydana równocześnie, w której ta liczba jest wspomniana jako 616. Czyżby 616 i 666 jest sposobem kodowania 676? Już teraz wiemy, że 666 a tym bardziej 616 są liczbami za małymi, ponieważ te lata już przeminęły (1954 i 2014). Co jest „bestią”? Na pewno nie liczba 676, ta bowiem jest wspomniana jako liczba człowieka (ludzkości), co znaczy, że tyle dano człowiekowi żyć w spokoju a potem przyjdzie „bestia, która dokona Wielkiego Resetu Świata”. Może nie całkowitego, ale zniszczenia poważnego. Liczbę bestii trzeba przeliczyć, czyli do roku ostatniej katastrofy (1347/1348) dodać czas człowieka (cyklu komety) i wyjdzie rok kolejnej katastrofy, czyli powrotu komety – bestii. A będzie to rok 2023/2024. Dobrze być przygotowanym z rok wcześniej, na 2022. W obliczenia jaki sam kalendarz zawsze może wkraść się błąd.

 

Swego czasu Artur Lalak przedstawił swoje wnioski z badań nad starożytnymi kronikami i pokazał, że co 676 lat coś niefajnego przylatuje z kosmosu i czyni nam Globalny Reset. Choć globalny, ale regionalnie nieprzewidywalny. Tutaj link do jednego z jego filmów w tym temacie.

Z uwagą prześledziłem te dość długie filmy i postanowiłem poszukać głębiej i sprawdzić tę teorię. Przede wszystkim zastanowiło mnie jedno: jeżeli te katastrofy są tak niszczycielskie i globalne, to muszą zostawić jakiś geologiczny ślad. Dlatego rozpocząłem własne poszukiwanie takich zapisów i znalazłem je i to sporo. Zajęło mi to w sumie ponad rok... Ale najpierw nieco historii i …ciekawej przepowiedni, a wszystko po to by pokazać o jak doniosłych wydarzeniach w historii ludzkości mówimy, że jest to poważna dla nas wszystkich sprawa. Każde znalezione wydarzenia, czy historyczne, czy geologiczne będę analizował pod kątem średniej częstotliwości występowania po to by pokazać, że należą do tego samego zjawiska resetu 676.

1.2. Spojrzenie w przeszłość - Historie plag i imperiów

Zanim przedstawię moje badania geologiczne jak odkryłem prawdziwość 676-letniego cyklu resetów odpowiem jak to się stało, że zacząłem badać ten temat. Zakładam, że czytelnik już coś wie o tych resetach, a jak nie to odsyłam do filmów z Arturem Lalakiem. Wszędzie, gdzie mogę podaję linki do źródeł dla tych co sami szukają głębiej.


Za tropem wyznaczonym przez Artura Lalaka poszedłem nieco dalej o przyjrzałem się pewnym doniosłym katastroficznym wydarzeniom w historycznych zapisach związanych z plagami dżumy i upadkiem oraz powstawaniem imperiów. Przytoczę je za Wikipedią (dodając również te samemu znalezione). Trzeba pamiętać, że im dalej w przeszłość tym daty bardziej nieprecyzyjne. No i problemy z chronologią – w pewnym momencie historycznym zgubiono 266 lat a przed naszą erą łącznie nawet 700 lat (Lalak):

  1. 1347/48r. – Czarna śmierć

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_%C5%9Bmier%C4%87

  1. 406-672r. (266 zgubionych pustych lat) – Dżuma Justyniana

 https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BCuma_Justyniana

Ochłodzenie w latach 535-536 - jedno z najbardziej dotkliwych zakłóceń klimatu na północnej półkuli ziemskiego globu w ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat. Jakkolwiek dokładna przyczyna tej klimatycznej aberracji nie jest znana, to przypuszcza się, że było ono skutkiem zimy wulkanicznej.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Och%C5%82odzenie_w_latach_535%E2%80%93536

  1. -269r. – Zaraza w Atenach (-430r. według Wikipedii. Niezgodność chronologii?)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaraza_w_Atenach

  1. -945r. – Wielkie migracje.

Np. w -934r. zaczyna panować Aszur-dan II w Asyrii, którą podnosi ze słabości. „Przyprowadziłem z powrotem wyczerpany lud asyryjski, który musiał opuścić swoje miasta i domy w obliczu nędzy, niedostatku i głodu, i udał się do innych krajów.” Jaka klęska ich spotkała? Czy tylko wyniszczające wojny?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aszur-dan_II

  1. -1740r. – Okres anarchii Sumeru. Wcześniej ciągłe wojny. Upadek znaczenia Egiptu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Iszme-Dagan_I

https://pl.wikipedia.org/wiki/Drugi_Okres_Przej%C5%9Bciowy

  1. -2250r. – Upadek starego państwa Egiptu. Czytamy tam: „W związku z tym uważa się, że głównym powodem upadku Starego Państwa była katastrofalna zmiana klimatu.
  2. -3500r. Początek Egiptu.

 

Obliczenie 1:

Okres czasu:       T = 1348 + 3500 - 700 = 4148 lat (700 lat sztucznie dodanych)

Zdarzenia:           Z = 7

Średnia:              S = T / (Z -1) = 4148 / 6 = 691 lat.

Rozbieżność:       R = 691-676 = 15 lat, co daje 2.2% - dobry wynik

Obliczenie 2:

Wydarzenie 7 można też ustalić na -3102 rok, który jest rokiem odejścia Kryszny. Siedem dni później w nieznanej katastrofie zostaje zatopiona Dwaraka – miasto Kryszny. W tym obliczeniu nie będę odejmować 700 lat, bowiem data ta została obliczona na podstawie podanego układu ciał niebieskich w starożytnym eposie Mahabharaty.

http://himalaya-wiki.org/index.php/Kryszna

Oto obliczenie:

Okres czasu:       T = 1348 + 3102 = 4450 lat

Zdarzenia:           Z = 7

Średnia:              S = T / (Z -1) = 4450 / 6 = 741 lat.

Rozbieżność:       R = 742 – 676 = 66 lat, co daje 9.8% - słaby wynik

 

Obliczenie 3:

Wydarzenie 7 = -3102 rok, ale weźmy pod uwagę, że mogą być wydarzenia połówkowe (dalej pokażę, dlaczego).

(2.5) Wydarzeniem połówkowym może być Zaraza Antoninów w 165r. na terenie Imperium Rzymskiego. Sprawą dyskusyjną jest, jak traktować wydarzenia połówkowe.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaraza_Antonin%C3%B3w

Oto obliczenie:

Okres czasu:       T = 1348 + 3102 = 4450 lat

Zdarzenia:           Z = 7.5

Średnia:              S = T / (Z -1) = 4450 / 6.5 = 684 lat.

Rozbieżność:       R = 685 – 676 = 9 lat, co daje 1.3% - doskonały wynik

W tym odcinku pokazałem, że historia przechowuje pamięć o tych wydarzeniach. Teraz trudno się doszukać wszystkich szczegółów, jak przebiegały. Myślę, że to praca dla zawodowych historyków. Ja chciałem tylko pokazać, że jest czym się niepokoić i to mnie skłoniło do głębszych poszukiwań, których wyniki pokaże w następnych odcinkach. Zapraszam.

1.3. Kamień Słońca Azteków

Meksykański Kamień Słońca lub Kamień Pięciu Er również pokazuje cykliczność katastrof co 676 lat. kamienny dysk odkryty w XVIII wieku w rejonie Templo Mayor w Meksyku. Mierzy 358 cm średnicy, 98 cm grubości i waży 24 tony. Tak podaje Wikipedia. Ktoś podjął ogromny wysiłek by tak wielki kamień wyrzeźbić, a potem ukryć przed hiszpańskim podbojem. Ale jeśli pozwalał wyznaczyć kolejną datę resetu i się nań przygotować, to ten kamień dla Azteków miał znaczenie strategiczne. Pomyślmy tylko, gdyby Hiszpanie nie odkryli jego znaczenia a sami Aztekowie mogli się przygotować, to czy nie byłoby to wygraną i pozbycie się wroga nawet bez walki?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamie%C5%84_S%C5%82o%C5%84ca

Otóż w jednej z późniejszych audycji Artur Lalak odkrył dawną książkę historyczną, w której Ryszard Tomicki opisuje meksykański kalendarz Indian w którym cykl trwa 52 lata (676 lat = 13 * 52 lata):

 

Opisuje on cztery Ery Ludzkości, gdzie każda kończy się katastrofą i zniszczeniem świata i ludzkości. W nowej Erze ludzkość się odradza. Są to Ery Jaguara, Wiatru, Deszczu i Wody. Ciekawostką jest, że dwie z kolejnych po sobie Er mają inną długość = 364 i 312. To jest ciekawa sprawa, bowiem:

364 + 312 = 676

czyli jeden cykl 676 lat. Wskazuje to na możliwość cyklu połówkowego. Nie są to połówki jednakowe:

364 – 312 = 52

Co jest podwielokrotnością obu liczb:        364 / 52 = 7    i    312 / 52 = 6

Może to oznaczać, że katastrofa grozi nam co 52 lata a dochodzi do niej co 13 raz, lecz czasem częściej – w nierównej połowie okresu. Niestety kometa, która ma okres 52 lata by była na tyle bliską kometą, że prawdopodobnie byłaby doskonale astronomom znana. Bardziej szczegółowe astronomiczne rozważania przedstawię w jednej z ostatnich części.

Oto jak wspomniana jest ta liczba bestii w Biblii (Ap 13:18):

Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: 666

Przy czym Artur Lalak (o nim dalej) zauważa, że jest jeszcze jedna wersja Apokalipsy wydana równocześnie, w której ta liczba jest wspomniana jako 616. Czyżby 616 i 666 jest sposobem kodowania 676? Już teraz wiemy, że 666 a tym bardziej 616 są liczbami za małymi, ponieważ te lata już przeminęły (1954 i 2014). Co jest „bestią”? Na pewno nie liczba 676, ta bowiem jest wspomniana jako liczba człowieka (ludzkości), co znaczy, że tyle dano człowiekowi żyć w spokoju a potem przyjdzie „bestia, która dokona Wielkiego Resetu Świata”. Może nie całkowitego, ale zniszczenia poważnego. Liczbę bestii trzeba przeliczyć, czyli do roku ostatniej katastrofy (1347/1348) dodać czas człowieka (cyklu komety) i wyjdzie rok kolejnej katastrofy, czyli powrotu komety – bestii. A będzie to rok 2023/2024. Dobrze być przygotowanym z rok wcześniej, na 2022. W obliczenia jaki sam kalendarz zawsze może wkraść się błąd.

 

Autor: Swami P. Saishiva (Mirek Kobak)
[e-mail: do wiad. FN]


Komentarze: 12
Wyświetleń: 5425x | Ocen: 13

Oceń: 2/5
Średnia ocena: 5/5


Pon, 22 mar 2021 16:28   
Autor: FN, źródło: FN   


Komentarze (12)
Poniżej znajduje się lista komentarzy.

Nie, 28 mar 2021 11:18 | ocena: + 1

magdakowalska48 | Załogant

Czyz jezus nie powiedzial "wedlug wiary twojej sie stanie" sprowadzajcie na siebie katastrofe ;) w mojej rzeczywistosci nic takiego nie ma miejsca

Czw, 25 mar 2021 01:13 | ocena: + 2

Natenczas_Wojski | Załogant

Kary nie będzie dla przeciętnych drani,
A lud ofiary złoży nadaremnie.
Morderców będą grzebać z honorami,
Na bruku ulic nędza się wylęgnie.

Pomimo wszystko świat trwać będzie nadal –
W Słońce i Kłamstwo wierzą ludzie prości.
Niedostrzegalna szerzy się zagłada,
A wszystkie ręce aż lśnią od czystości.

Handel, jakich nie było, z chciwością się zmaga,
Na gorycz popytu, na zdradę ceny nie ma.
Uczynków złych i dobrych kołysze się waga
Z pełnymi krwi szalami obiema.

Nieistniejące w milczeniu narasta,
Aż prezydenci i gwiazd korce bledną.
Coś się na pewno wydarzy – to jasne,
Ale nam wtedy będzie wszystko jedno.

Jacek Kaczmarski
28.2.1982

Śr, 24 mar 2021 19:29 | ocena: + 1

-relatysta | Załogant

Błędne zapisywanie czasu, ciekawe i logiczne tłumaczenie:
https://youtu.be/OUcUwIcpYO0

Śr, 24 mar 2021 15:00 | ocena: -3

sidhartha | Załogant

w tym roku "coś" się wydarzy a nie za kilka lat.
co?szczerze?to nie mam pojęcia, ale zaraza to był tylko taki wstęp ;)

Wt, 23 mar 2021 22:34 | ocena: -1

Stefan | Załogant

Wizja Krzysztofa Jackowskiego o blokadzie Kanału Sueskiego sprawdziła się: https://www.youtube.com/watch?v=MaWw0ySkrWs

Pon, 22 mar 2021 20:58 | ocena: + 12

Tenochtitlan3 | Załogant

Duży plus dla autora tego tekstu za swoje zainteresowania i pogłębianie pasji. Niestety, jako historyk muszę powiedzieć jasno: niewiarygodne. Aż nie chce mi się wierzyć, że badania nad tą teorią trwały rok...
Przypomina mi to zupełnie Proroctwa Oriona na 2012 rok Patryka Geryla. Mieszanka historii, geologii i jeszcze Biblii na dodatek. O kalendarzu Majów już nie wspomnę... Wybiórcze przedstawienie faktów historycznych: nagięcie ich pod swoją teorię. Tak zrobił to również Patryk Geryl.
Napiszę w miarę krótko: historia ludzkości to jedna wielka wstęga wojen, epidemii, zaraz, upadków cywilizacji i państw. Nietrudno byłoby udowodnić, że cykl Wielkiego Resetu (jak go nazwał na potrzeby swojej teorii autor) powtarza się co 888 albo nawet 444 lat. Gwarantuję, że nie zabrakłoby materiału dowodowego w kronikach historycznych...
Jakkolwiek internet to istna kopalnia wiedzy tak potrzebna jest pewna wiedza bazowa, którą nabyć można jedynie na studiach wyższych (np metodologia badań)
Czyż nie jest ironią, że dziś każdy kto ma dostęp do internetu uważa się za znawcę przedmiotu w jakiejkolwiek dziedzinie? Dziś każdy może być nie tylko politologiem ale również wirusologiem na ten przykład...
Doceniam zainteresowania hobbystyczne autora, czas włożony w całe przedsięwzięcie itd ale to kompletnie ślepa uliczka.

Rozwiń odpowiedzi (2)

Wt, 23 mar 2021 20:40 | brak oceny

Saishiva | Załogant

@Tenochtitlan3,
Witam.
Cieszę się, że temat interesuje. Zgodzę się z ocenami historyka, ale z ocenami proszę zaczekać. (Dziwi mnie jednak, że historycy do tej pory nie rozwikłali problemów z chronologią, wstyd). Dwie pierwsze części (historia i przepowiednie) to tylko zajawka do tematu. W trzeciej części zaczną się konkrety czyli geologia i dane naukowe. W sumie przewiduję z 6 może 7 części. Wtedy oceniajcie i krytykujcie do woli. Byle merytorycznie. Zapraszam.

Czw, 25 mar 2021 00:49 | ocena: + 1

Natenczas_Wojski | Załogant

Geologii nie ma tam za grosz, nie wiem dlaczego Autor się akurat na tę dziedzinę nauki powołuje? Jeżeli są jakieś odniesienia, to raczej do ARCHEOLOGII. To całkiem inna nauka, choć jedna i druga kopie się w ziemi.
Poza tym jest tam obszerna kwerenda źródeł historycznych, przytaczanych co prawda w porządku dość przypadkowym. Całość próbowano nieco na siłę usystematyzować, wtłaczając w ryzy numerologii. Jednak ująć w karby naukowej teorii - tak zróżnicowanych etiologicznie zdarzeń się nie da.

Poza tym (proszę wybaczyć) żywię do numerologii osobistą awersję, może niesłusznie ale nie potrafię wyzbyć się nieufności do tej "paranauki", jaką jawi się w moich oczach. Zaś "liczba Bestii" może równie dobrze oznaczać, bo ja wiem, sumę dni ciąży u słonicy albo liczebność jakiejś grupy enzymów aktywnych w ludzkim ciele. Zresztą pokusiłem się o wyszukanie w sieci sentencji z frazą: "życiu każdego człowieka". Otóż stron z owymi myślami jest akurat 666. Hmmm... liczba to bowiem człowieka. ;-)

Pon, 22 mar 2021 20:04 | brak oceny

Kasprano | Załogant

Wyświetl według: Chronologicznie Ocena
w kolejności: rosnąco malejąco

* Informujemy, iż treści zamieszczane w komentarzach, lub innych rubrykach, w których internauta może dodać swój wpis nie są stanowiskiem Fundacji Nautilus i nie stanowią one odzwierciedlenia naszych poglądów, upodobań bądź sympatii. Fundacja Nautilus nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników.

Aby dodać komentarz, zaloguj się.
szukaj:  

Wejście na pokład

Zapamiętaj mnie

Wiadomość z okrętu Nautilus

20 września: [...] Ostatnie dni to nieprawdopodobna historia Krzysztofa Jackowskiego zmagającego się z niewidzialnym bytem, który postanowił 'wyrównać rachunki' za sprawy przeszłości. Jasnowidz przez przypadek znalazł się w centrum wydarzeń, choć niczym nie zawinił i nie chciał mieć z tą historią nic wspólnego. Niestety ta opowieść z wielu powodów musi pozostać tylko do wiedzy kilku osób na pokładzie okrętu Nautilus- tak się czasami zdarza.[...]

UFO24

więcej na: emilcin.com

Wczoraj, 08:33 | Dzień dobry, W dniu 10.09.2021 około godziny 22 nad miejscowością Klecin nagrałem dziwna kule która poruszała się bardzo nienaturalnie Od strony południowej Klecin 7

Artykułem interesują się

Poniżej lista Załogantów, których zainteresował ten artykuł. Możesz kliknąć na nazwę Załoganta, aby się z nim skontaktować.

Dziennik Pokładowy

Wtorek, 10 sierpnia 2021 | Historia występu tzw. „badaczy UFO” w nieistniejącym od wielu lat programie „Rozmowy w Toku” pokazuje wiele aspektów czegoś, z czym spotykam się od wielu lat, co mnie zaskoczyło i wprawiło w bezgraniczne zdumienie. Z upływem lat przekonuję się, że jest to niestety typowo rodzima przypadłość oparta na wszystkich ciemnych demonach polskiej duszy: zawiści, zazdrości, kompleksach...

czytaj dalej

FILM FN

UFO - KULA MIENIĄCA SIĘ KOLORAMI, 3 września 2021

archiwum filmów

Archiwalne audycje FN

Playlista:

rozwiń playlistę
Właściwe, pełne archiwum audycji w przygotowaniu...
Będzie dostępne już wkrótce!

Poleć znajomemu

Poleć nasz serwis swojemu znajomemu. Podaj emaila znajomego, a zostanie wysłane do niego zaproszenie.

Najnowsze w serwisie

Wyświetl: Działy Chronologicznie | Max:

Najnowsze artykuły:

Najnowsze w XXI Piętro:

Najnowsze w FN24:

Najnowsze Pytania do FN:

Ostatnie porady w Szalupie Ratunkowej:

Najnowsze w Dzienniku Pokładowym:

Najnowsze recenzje:

Najnowsze w KAJUTA ZAŁOGI: OKRĘT NAUTILUS - pokład on-line:

Najnowsze w KAJUTA ZAŁOGI: Projekt Messing - najnowsze informacje:

Najnowsze w KAJUTA ZAŁOGI: PROJEKTY FUNDACJI NAUTILUS:

Informacja dotycząca cookies: Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu logowania i utrzymywania sesji Użytkownika. Jeśli już zapoznałeś się z tą informacją, kliknij tutaj, aby ją zamknąć.