Dziś jest:
Sobota, 8 maja 2021

Jeśli są gdzieś inne światy daleko w kosmosie, to na pewno stoją tam piramidy.
/Jon M. Taylor, badacz Egiptu/

Komentarze: 15
Wyświetleń: 1856x | Ocen: 9

Oceń: 2/5
Średnia ocena: 5/5


Nie, 18 kwi 2021 07:58   
Autor: FN, źródło: FN, Swami P. Saishiva (Mirek)    

GEOLOGIA A RESET CO 676 LAT ORAZ ROK 2024 (CZ.4 – SKAŁY OSADOWE)


 

4. Badania Geologiczne – Skały osadowe

Rdzenie lodowe, temperatury oceanów i dendrochronologia dały nam wgląd tylko w ostatnie 30 tys. lat a do tego widać w nich było pewne nieregularności, które dopiero trzeba wyjaśnić. Aby zrozumieć te nieregularności trzeba poznać samo zjawisko je wywołujące, czyli kosmiczną przyczynę. Jednak cykl bezsprzecznie jest i powoduje zaburzenia na skalę tysiąclecia. Więc jeżeli jest to zatrucie powietrza to jest to zatrucie tysiąclecia; jeżeli jest spadek temperatur to są to zimy tysiąclecia; jeżeli jest nieurodzaj to jest to głód tysiąclecia. Ne są to błahe sprawy. Jednak może wciąż pozostawiać wątpliwość u niektórych czy na pewno mamy do czynienia z kosmicznym zjawiskiem cyklu 676 lat. Ja również wciąż byłem sceptyczny i poszukiwałem więcej dowodów – skał osadowych, które pokażą jak na dłoni cały ten cykl.

Osady geologiczne nie mają już wad małego przedziału czasu i dają wgląd w miliony lat wstecz. Nie dość, że są bezlitośnie regularne to jeszcze dotyczą bardzo długich okresów co wyraźnie wskazuje na astronomiczny charakter ich pochodzenia. Regularność geologicznych osadów jest tak precyzyjna, że raczej bym się zastanawiał czy datowanie rdzeni, albo oceanów, aby na pewno było przeprowadzone z poprawą dokładnością. Nie jest łatwo znaleźć tak dobrze zachowane osady, ale kiedy już się wie, jak ich szukać, to znajdzie się ich mnóstwo. Powiem nawet że stąpamy po naszej historii Resetów. Raz zidentyfikowane poprawnie nie pozostawia cienia wątpliwości z czym mamy odczynienia. Żadne zjawiska pogodowe, tektoniczne czy wulkaniczne nie posiadają tak precyzyjnej regularności i długotrwałości. Tylko mechanika Nieba ją posiada więc tu należy szukać przyczyny tego cyklu Resetów.

 

4.1. Cykle Milankovicia

Zanim poszuka się właściwych osadów, to trzeba poznać bardziej zaawansowaną wiedzę geologiczną i zrozumieć czym są cykle Milankovicia (angielska wersja ma więcej informacji).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cykle_Milankovicia


Są różne metody datowania skał i warstw geologicznych, mniej lub bardziej dokładne. Jednakże nie dają one możliwości uzyskania rozdzielczości tak dokładnej jak potrzebujemy, czyli dokładności do setek a może nawet dziesiątek lat. Jednak dla określenia cyklu nie jest potrzebne precyzyjne podawanie dat bezwzględnych. Wystarczy dokładna znajomość pewnego przedziału czasu jakiegoś większego, acz dobrze poznanego cyklu.         

http://geoweb.princeton.edu/people/simons/PDF/frs/FRS-SESC-S2017-Stratigraphy.pdf

Generalnie rzecz ujmując skały osadowe powstają z nanoszenia szczątek organicznych na dnie mórz i oceanów. Intensywność tego nanoszenia i jakość materiału zależy od tego, jak bujnie rozkwita życie na planecie. Bujność tego życia zależy od ilości energii dostarczonej. Oznacza to, że zmienność tych osadów odzwierciedla zmienność energii słonecznej docierającej do Ziemi.

Milanković zauważył, że Ziemia podlega różnym cyklom, jak:

  • precesji (średnio 23 tys. lat)
  • zmian kąta precesji osi (41 tys. lat),
  • zmian ekscentryczności orbity, kiedy raz jest bardziej kołowa a raz bardziej eliptyczna (100 tys. lat – cykl zlodowaceń, więc jest to najsilniejszy wpływ).

Sztuką jest policzyć wypadkową zmian energii słonecznej jako sumy tych wszystkich cykli, ale dość powiedzieć, że klimat Ziemi faktyczne w skali globalnej podąża za tym cyklem. Zaletą cykli Milankovicia jest ich astronomiczna precyzja, bowiem wynika ze zmienności ruchu naszej planety w przestrzeni kosmicznej i tego właśnie potrzebujemy. Trudnością jest to, że cykle te ulegają wzajemnej modulacji i nakładaniu się. Dlatego badania precyzyjne jaki mamy dominujący cykl, oraz jak wpłynęła wzajemna modulacja na odległość czasową konkretnych pików cyklu musi wykonać profesjonalista geolog. Nam musi wystarczyć, że mamy doczynienia zawsze z którymś z trzech dominatów. Rysunek poniżej pokazuje pierwsze trzy wykresy tych trzech cykli 100 tys. lat, 41 tys. lat i 23 tys. lat. Poniżej kolorowe wykresy pokazują odpowiednie cykle w naturze jak CO2, temperatura itd.

http://www.geological-digressions.com/astronomy-cycles-and-climate-change


4.2. Analiza Skał osadowych 1 - Zumaia, Hiszpania

 

Uzbrojeni w wiedzę przeprowadzimy kilka analiz. Jako pierwsza wezmę łatwiejszy przypadek, kiedy Cykle Milankovicia zostały zinterpretowane przez samych geologów. Mnie jednak będą interesować inne szczegóły niż ich - o wiele drobniejsze. Niestety, zdjęcia przez nich wykonane nie są tak precyzyjne jak bym chciał na moje potrzeby. Interesuje mnie ten artykuł z linku poniżej, a dokładnie zdjęcie nr 10:

https://planet-terre.ens-lyon.fr/image-de-la-semaine/Img421-2013-04-15.xml


Powiększenie i zastosowanie różnych kontrastów pozwoliło mi policzyć ilość maleńkich warstw (nazwijmy je mikrowarstwami). Niestety była to bardzo żmudna praca w poszukiwaniu najlepszego przekroju:


 

 

Ostatecznie w którejś wersji otrzymałem dość klarowne mikrowarstwy w wybranym miejscu przekroju. Oczywiście w jednym tylko Cyklu Milankovicia – tutaj 23 tys. lat, jak geolodzy sami wskazali.


Obliczenie:

 

Okres czasu:       T = 23000 lat

Zdarzenia:           Z = 35

Średnia:              S = T / (Z -1) = 23000 / 34 = 676.47 lat

Rozbieżność:       R = 676 – 676.47 = 0.47 roku, co daje 0.07% - doskonały wynik!

Oczywiście należałoby tam pojechać i odsłonić te mikrowarstwy, które geologów nie interesowały. Policzyć je pod lupą. Jestem za tym. Zdecydowanie potrzeba więcej badań w terenie nad mikrowarstwami, ale już ten wynik jest bardzo zachęcający.

 

4.3. Analiza Skał osadowych 2 – Kanion Kolorado

Po długich poszukiwaniach znalazłem chyba najpiękniejsze skałki do analizy:


Widać tu mikrowarstwy poprzez całą grubość skał. To niesamowity widok, jak regularnie te osadowe skały się odkładały jak naleśniki jeden na drugim. Niesamowite jak to zjawisko jest wpisane w nasz los od początków dziejów. Aby policzyć mikrowarstwy musiałem tutaj zbadać/wywnioskować, gdzie zaczyna się a gdzie kończy jeden z Cykli Milankovicia. Oczywiście jasne było dla mnie, że cykle te odciskają się na twardości skał. Wyraźnie widać zmianę struktury skał na poprzednich zdjęciach. Twardość przekłada się z kolei na stopień erozji skały. Spośród wielu zdjęć znalazłem takie, które mi tę informację zdradza. Jest to krawędź ściany po prawej stronie. Znowuż, na miejscu bym zrobił lepsze ujęcia dla potrzeb precyzyjnego zliczania.

 


W tym przypadku muszę założyć któryś z cykli, czy to będzie 100 tys. lat, 41 tys. lat, czy 23 tys. lat. Tu musiałby się włączyć geolog i zbadać sprawę na miejscu, który z cykli w tym okresie tworzenia się skał osadowych miał największy wpływ, oraz czy nie doszło do zmodulowania, czyli przesunięcia maksimów cyklu. Niemniej wybranie niewłaściwego cyklu daje wyniki różniące się o 100% co łatwo rozpoznać i odrzucić.

 

Obliczenie:

 

Okres czasu:       T = 41000 lat

Zdarzenia:           Z = 62

Średnia:              S = T / (Z -1) = 41000 / 61 = 672.13 lat

Rozbieżność:       R = 676 – 672.13 = 3.87 lat, co daje 0.57% - również doskonały wynik

 

 

 


 

4.4. Analiza Skał osadowych 3

 

A oto kolejna wyrazista skała i wybrany przeminie przekrój do policzenia mikrowarstw. Tu również za okres przyjąłem jeden z trzech cykli, który daje najbliższą wartość 676 lat. Chodzi o cykl 41 tys. lat. Inne cykle dają daleko inne wyniki.

 

Zdjęcie interesującej mnie skałki nalazłem w artykule o cyklach Milankovicia:

https://phys.org/news/2019-05-rock-solid-archives-variations-earth-orbit.html


A oto kadr, gdzie zliczam mikrowarstwy.


Obliczenie:

Okres czasu:       T = 41000 lat

Zdarzenia:           Z = 61

Średnia:              S = T / (Z -1) = 41000 / 60 = 683.33 lat

Rozbieżność:       R = 683.33 – 676 = 7.33 lat, co daje 1.08% - wynik bardzo dobry.

Ten wynik jest nieco gorszy od poprzedniego, ale to kwestia +/- 1 warstwy, która teoretycznie swoją połową będzie na przełomie granicy cyklu Milankovicia. Oznacza to, że idealne 676 lat nie jest dokładną podwielokrotnością 41 tys. lat:

41000 / 676 = 60.65

Dla dokładniejszych obliczeń trzeba by było wziąć więcej warstw Milankovicia z rzędu pod uwagę i dopiero wtedy uśrednić.

 

4.5. Analiza Skał osadowych 4 – Ładne kamyki

Na Internecie można znaleźć mnóstwo zdjęć skał osadowych z różnych miejsc Ziemi. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę „skały osadowe”.

Oto jedno ze znalezisk – kamyki:


Każda widoczna cieniutka linia to mikrowarstwy cyklu Resetów 676 utrwalone w cyklach Milankovicia. Zeszlifowanie takiego kamyka dałoby idealny obraz. Oto fragment, który wybrałem do zliczania:


Obliczenie:

 

Okres czasu:       T = 23000 lat

Zdarzenia:           Z = 35

Średnia:              S = T / (Z -1) = 23000 / 34 = 676.47 lat

Rozbieżność:       R = 676 – 676.47 = 0.47 roku, co daje 0.07% - ponownie doskonały wynik!

Tu wyraźnie widać, że mikrowarstwy nie są jednakowej grubości, co może wynikać z bujności życia w danym okresie. To też wymaga badań i wyjaśnienia. Jednakże samo istnienie warstw jest absolutnie bezsprzeczne postawione wprost przed naszymi oczami. Inną sprawą jest technika i precyzja zliczania, dokładne określenie cyklu zdarzeń, ich przyczyny i natury.


4.6. Nowe narzędzie Datowania dla geologii

 

Jak wspomniałem trudnością jest nakładanie się wszystkich cykli Milankovicia co daje efekt bardzo złożony i powoduje przesunięcia między wierzchołkami wypadkowej fali otrzymywanej przez Ziemię energii słonecznej. Dlatego ten artykuł nie traktuję jako ostateczny dowód na precyzyjną długość cyklu 676 lat, lecz jako mocną wskazówkę do dalszych badań i poszukiwań.

Niemniej cykl 676 (już właściwie zidentyfikowany) może stanowić cenne narzędzie do identyfikacji konkretnego cyklu Milankovicia w badanych osadach i wywnioskowania kształtu złożonej fali nasłonecznienia – jej maksimów i minimów. To z kolei pozwoli dopasować okres geologiczny o takim samym rozkładzie maksimów i minimów i dzięki temu wywnioskować, w jakim czasie te osady się odłożyły (coś podobnego jak denrochronologia).

Na poniższym wykresie żółtym kolorem jest zmodulowana suma trzech powyższych wykresów cykli Milankovicia jako wypadkowa energia Słońca.


Trudność w określeniu przesuwających się maksimów fali pokazują zaznaczone punkty 1,2 i 3; oraz 4, 5 i 6. Pokazują na czym polega problem modulacji krzywej Milankovicia. Maksima 1 i 2 są bliskie, ale przesunięte w czasie, więc wypadkowa maksimum 3 przesunie się w prawo. Podobnie może wystąpić odwrotny przypadek, kiedy maksimum 4 wyprzedza maksimum 3 co daje nieznaczne przesunięcie maksimum wypadkowej w lewo. Dodatkowo czasem cykl ekscentryczności (niebieski) jest dominujący a czasem na tyle słaby, że dominuje cykl inklinacji (41 tys. lat). Dla uproszczenia tego rozważania nie brałem pod uwagę wykresu precesji – czerwonego. Cykl 676 lat może stanowić linijkę do precyzyjnego odnalezienia który cykl w czasie badanych warstw był dominujący a odmierzanie czasu między maksimami pozwoli właściwie umiejscowić warstwy w historii Ziemi.

Swami Saishiva (Mirek)


 

Komentarze: 15
Wyświetleń: 1856x | Ocen: 9

Oceń: 2/5
Średnia ocena: 5/5


Nie, 18 kwi 2021 07:58   
Autor: FN, źródło: FN, Swami P. Saishiva (Mirek)    


Komentarze (15)
Poniżej znajduje się lista komentarzy.
1 2

Śr, 21 kwi 2021 13:11 | brak oceny

GraZARG | Załogant

Witam, trochę może jako wątek oboczny do poruszanego tematu resetu ( ów?); znane/ słynne zdanie czy zalecenie " Czyńcie sobie Ziemię poddaną " niekoniecznie musi odnosić się do działań Człowieka często skutkujacych dewastacją naszej Planety. Raczej, myślę, chodzi tu o to, że ten Przekaz oznacza " Podporządkowujcie sobie materię". Ziemia jako synonim materii. Dla rozwoju nie tylko technologicznego, ale również, a może zwłaszcza, duchowego. Pozdrawiam Wszystkich

Rozwiń odpowiedzi (1)

Śr, 21 kwi 2021 13:25 | brak oceny

Kepos | Załogant

@GraZARG, człowiek na Ziemi ma pierwszeństwo przed zwierzętami, Aniołowie Stróżowie w wymiarze duchowym ziemskim mają pierwszeństwo przed ludźmi. Rozwój technologiczny jest uzależniony od duchów potępionych - to jest ich działka, robią to za pośrednictwem ludzi (przypisani)

Pon, 19 kwi 2021 20:54 | ocena: + 1

Pedro-52 | Załogant

Szanowni Załoganci i Czytelnicy!
Widać, że autor materiału bardzo mocno napracował się
i tego nie można kwestionować. Zastanawiam się, co będzie
w części piątej i być może dalszych odcinkach " tego serialu"?
To wszystko ma chyba jeden cel. Wydaje się, że niezaprzeczalną
tezą jest nieunikniony Reset, który spotka ludzkość w 2024 roku.
Nie chcę się powtarzać, ale muszę to powiedzieć po raz kolejny.
Nie będzie żadnego Armagedonu i z całym przekonaniem mówię
to na tym forum od jakiegoś czasu. Idę o zakład i pragnę
uspokoić wszystkich, którzy mogą być niespokojni czytając te
"rewelacje" p. Mirka.
Według mojej wiedzy właśnie około 2024 roku ludzkość przeżyje
zdecydowanie inne wydarzenie, jakiego od tysiącleci nie było na
naszym Globie. To dociera do mnie na różne sposoby i wiem, że
moja intuicja oraz tajemniczy przekaz mnie nie zawiodą.
Dalsze próby przekonywania o nadchodzącej Apokalipsie z 11 letnim
"opóźnienionym zapłonem", mogą tylko zniechęcić Załogantów
i Czytelników do zabierania głosu w dyskusji na ten temat, co
można odnotować już w tej części, w której 80 % aktywność
przejawia Załogant Sidhartha.
Najmilsze pozdrowienia. Pedro

Pon, 19 kwi 2021 14:14 | ocena: -1

sidhartha | Załogant

ziemia nie pozwoli sobie na jej rujnowanie, w końcu się doigramy, i będzie płacz i zgrzyt zębami.

Pon, 19 kwi 2021 12:33 | ocena: -1

sidhartha | Załogant

przebiegunowanie nastąpiło w 2012 roku, przylot obcych?narazie nie ma na to szans.

Pon, 19 kwi 2021 12:31 | ocena: -1

sidhartha | Załogant

jestem więcej niż pewien, a wywnioskowałem to z logiki i intuicji
że asteroida i wojna to wierutne bzdury, na to nigdy się nie doczekamy. co innego krach.

Rozwiń odpowiedzi (1)

Pon, 19 kwi 2021 13:37 | brak oceny

sidhartha | Załogant

@sidhartha, choć właściwie ludzką głupotę można by nagrodzić walnięciem czegoś dużego w ziemię, ale wątpię, faktem że gada się dużo o szczepieniu, ale świat jest inny niż był 2 lata temu, jedyne ludzie się nie zmienili, ale asteroida to za duży kaliber i cios który zniszczył by życie na ziemię, i dorobek cywilizacyjny.

Pon, 19 kwi 2021 11:20 | ocena: -1

sidhartha | Załogant

żeby ludzie byli bogaci i obchodzili się dobrze pieniędzmi, musi nastąpić zmiana ludzkości w kwestii podejścia do pieniędzy, obecnie niektórzy ludzie są obrzydliwie bogaci, ale nie są szczęśliwi,
najlepiej być średnio zamożnym :)
potrzeba krachu finansowego.

Rozwiń odpowiedzi (1)

Pon, 19 kwi 2021 12:34 | brak oceny

-relatysta | Załogant

@sidhartha,
Świat bez pieniędzy.
"Kiedy wszystkie ludzkie potrzeby zostaną zaspokojone przez komputery i roboty, a wszystkie produkty będą obfite, pieniądze nie będą potrzebne.
System pieniężny może istnieć tylko w stanie niedoboru. Podmioty gospodarcze, aby przetrwać w systemie pieniężnym, usilnie starają się utrzymać wysoki poziom cen, utrwalając stan niedoboru poprzez ograniczanie produkcji, planowane starzenie się, konsumpcjonizm, protekcjonizm, licencjonowanie itp."

Nie, 18 kwi 2021 11:26 | brak oceny

sidhartha | Załogant

ale koronawirus potrzasnął ludźmi, było to bolesne bo tylko tak ludzi można pobudzić, krach zadziała jeszcze bardziej, wyciskanie z życia nie będzie już dłużej potrzebne :)
zrozumiemy że jesteśmy NIESKOŃCZENI i DOSKONALI.

Nie, 18 kwi 2021 11:23 | brak oceny

sidhartha | Załogant

paradoksalnie "coś" się stanie, co to nie wiem, ale na pewno wirus nie będzie jedyną rzeczą w mediach.
stawiam na krach finansowy, że wszystkich przewidywań tylko on wydaję się być realny, kiedy?wkrótce xD

Nie, 18 kwi 2021 09:55 | brak oceny

sidhartha | Załogant

bomjon rozpocznie 2 fazę swojej misji :)

Nie, 18 kwi 2021 09:52 | ocena: + 2

sidhartha | Załogant

nie będzie Armagedonu ;)
wkrótce pojawi się nowy awatar :D

Rozwiń odpowiedzi (1)

Pon, 19 kwi 2021 11:37 | ocena: -1

Kepos | Załogant

@sidhartha,
Antychryst

Wyświetl według: Chronologicznie Ocena
w kolejności: rosnąco malejąco

STRONA
1 2
* Informujemy, iż treści zamieszczane w komentarzach, lub innych rubrykach, w których internauta może dodać swój wpis nie są stanowiskiem Fundacji Nautilus i nie stanowią one odzwierciedlenia naszych poglądów, upodobań bądź sympatii. Fundacja Nautilus nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników.

Aby dodać komentarz, zaloguj się.
szukaj:  

Wejście na pokład

Zapamiętaj mnie

Wiadomość z okrętu Nautilus

8 maja 2021: [...] Kolejna niepokojąca wizja przyszłości Krzysztofa Jackowskiego. W miesiącach wakacyjnych wydarzenie, które wstrząśnie światem - w konsekwencji pojawi się gospodarczy kryzys, który ze świata dotrze także do Polski. Na jesieni jak powiedział jasnowidz 'powrót zarazy z ogromną siłą. O wizji jasnowidza piszemy w ramach projektu MESSING  [...]

UFO24

więcej na: emilcin.com

Dziś, 15:12 | [...] Witam wczoraj [ 7 maja 2021 - przyp. FN] około 19:10 dostrzegłem kilka ciemnych punktów wiszących rozproszonych na niebie. Miejscowość Bełżyce. obserwowałem je z okolic ulicy Przemysłowej na zachód. Zrobiłem nagranie i udało mi się złapać jeden z tych obiektów. Chociaż robiłem to trochę na ślepo, ponieważ lepiej było je widać okiem niż w ekranie telefonu. Nawet myślałem, że nic nie nagrałem. W każdym razie przesyłam nagranie do analizy. Proszę o anonimowość [dane do wiadomości Fundacji ...

Artykułem interesują się

Poniżej lista Załogantów, których zainteresował ten artykuł. Możesz kliknąć na nazwę Załoganta, aby się z nim skontaktować.

Brak zainteresowanych Załogantów.

Dziennik Pokładowy

Wtorek, 20 kwietnia 2021 | Kolejne informacje podawane przez Pentagon i armie USA nie pozostawiają wątpliwości – zjawisko Niezidentyfikowanych Obiektów Latających jest równie prawdziwe jak istnienie Antarktydy. Praktycznie nikt z czytających ten tekst nie był na Antarktydzie, ale dobrze wie, że Antarktyda istnieje. Z UFO jest tak samo. I tak pojawił się poważny problem. Z czym? A z tym, co mówią "obcy z UFO...

czytaj dalej

FILM FN

UFO NAD BEŁŻYCAMI - 7 maja 2021, godz. 19:10

archiwum filmów

Archiwalne audycje FN

Playlista:

rozwiń playlistę
Właściwe, pełne archiwum audycji w przygotowaniu...
Będzie dostępne już wkrótce!

Poleć znajomemu

Poleć nasz serwis swojemu znajomemu. Podaj emaila znajomego, a zostanie wysłane do niego zaproszenie.

Najnowsze w serwisie

Wyświetl: Działy Chronologicznie | Max:

Najnowsze artykuły:

Najnowsze w XXI Piętro:

Najnowsze w FN24:

Najnowsze Pytania do FN:

Ostatnie porady w Szalupie Ratunkowej:

Najnowsze w Dzienniku Pokładowym:

Najnowsze recenzje:

Najnowsze w KAJUTA ZAŁOGI: OKRĘT NAUTILUS - pokład on-line:

Najnowsze w KAJUTA ZAŁOGI: Projekt Messing - najnowsze informacje:

Najnowsze w KAJUTA ZAŁOGI: PROJEKTY FUNDACJI NAUTILUS:

Informacja dotycząca cookies: Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu logowania i utrzymywania sesji Użytkownika. Jeśli już zapoznałeś się z tą informacją, kliknij tutaj, aby ją zamknąć.